Επικοινωνία

Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

ΑΘΗΝΑ

Λεωφόρος Κηφισίας 266

152 32 Χαλάνδρι

Τηλ. 210 - 6882100

Fax 210 – 6847144 / 64

Για αναφορά σχετικά με την Ασφάλεια (Ανεπιθύμητη Ενέργεια) και την Ποιότητα (Παράπονο Ποιότητας) των Φαρμάκων μας, καθώς και για Ιατρική ενημέρωση μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο:

(+30) 210 6882100 (24ωρη γραμμή)

Στοιχεία επικοινωνίας απορρήτου

Πληροφορίες για τις εταιρείες της GSK στον ΕΟΧ και την Ελβετία, που λειτουργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, μπορούν να βρεθούν παρακάτω. Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της GSK ή να επικοινωνήσετε με μία από τις εταιρείες της GSK που αναφέρονται, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται σχετικά.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ατομικά δικαιώματά σας σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, παρακαλούμε πρώτα να συμβουλευτείτε την δήλωση περί απορρήτου που σας επικοινωνήθηκε όταν συλλέχθηκαν τα προσωπικά σας στοιχεία. Τα κατάλληλα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται συνήθως στην ενότητα υπό τον τίτλο "Τα δικαιώματά σας".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ